Proszę, podziel się z nami kilkoma podstawowymi informacjami

Dane, które nam podasz będą wykorzystywane tylko w celu kontaktu w związku obecnymi bądź przyszłymi ofertami pracy w JTI. Twoje informacje nie zostaną przekazane żadnemu innemu podmiotowi.