Share this job
Apply now »

 

 

 

 

Title:  Kierownik ds. Usług IT

Job ID:  23527
Country:  Poland
City:  Warsaw
Professional area:  Information Technology
Contract type:  Permanent
Professional level:  Experienced

JTI Polska jest częścią międzynarodowego koncernu Japan Tobacco International. Działamy w 130 krajach na świecie, zatrudniamy ponad 45 tys. osób i mamy w swoim portfolio jedne z najbardziej znanych marek, w tym Camel, LD i Winston dostępne na polskim rynku.
W Polsce zatrudniamy ponad 2 tys. pracowników i jesteśmy trzecim graczem w branży tytoniowej. Od początku działalności w kraju w 2007 roku jesteśmy najszybciej rosnącą firmą tytoniową: nasz udział w rynku wzrósł ponad czterokrotnie. Nasz sukces zależy od ludzi, tworzymy kulturę organizacyjną opartą na współpracy i odpowiedzialności. Należymy do grona Top Employers Polska nieustannie od 10 lat, w 2019 roku zajęliśmy w tym rankingu 1 miejsce.

 

Co przygotowaliśmy dla Ciebie?

 

 • wpływ na rozwój i wyniki firmy: odpowiedzialność za tworzenie oraz realizację długookresowej strategii marki, tak by osiągała postawione cele rynkowe
 • możliwość rozwoju na co dzień poprzez realizację ambitnych i odpowiedzialnych projektów na poziomie strategicznym i operacyjnym
 • wsparcie zespołu i przełożonego, współpracę globalną i możliwość wymiany doświadczeń w różnych językach z pracownikami z różnych kultur
 • pracę w zespole otwartym na dyskusję, gdzie będziesz miał/-a przestrzeń do wyrażania swojego zdania i realizacji najlepszych pomysłów
 • umowę o pracę i menedżerski pakiet benefitów

 

 

Czym będziesz się zajmować?

 

 • Przyjmiesz rolę Project Managera wdrażającego globalne i lokalne projekty IT w obszarze  działu IT Operations dla struktury rynkowej.
 • Planowaniem i wykonaniem budżetu IT w obszarach operacyjnym (OPEX) i inwestycyjnym (CAPEX) w swoim obszarze odpowiedzialności.
 • Wsparciem użytkowników oraz utrzymaniem infrastruktury i systemów wspierających działania biznesowe JTI Polska.
 • Zapewnisz znajomość korporacyjnych strategii, zasad i procedur IT w strukturze rynkowej JTI Polska i będziesz koordynował ich wdrażanie w swoim obszarze.
 • Będziesz rekrutował, motywował i kierował profesjonalnym rozwojem bezpośrednich i pośrednich podwładnych.

 

 

Będzie Ci łatwiej realizować powyższe zadania, jeśli:

 

 • Masz wykształcenie wyższe z dziedziny IT lub podobnej.
 • Posiadasz co najmniej 2 lata doświadczenia w zarządzaniu zespołem IT, projektami lub doświadczenie w obsłudze klienta wewnętrznego.
 • Masz bardzo dobrą znajomość języka angielskiego i polskiego.
 • Posiadasz bardzo dobrą znajomość infrastruktury IT, systemów operacyjnych środowiska Windows zarządzanych poprzez Active Directory oraz pakietu Office i innych programów biznesowych.
 • Posiadasz certyfikaty oraz doświadczenie pracy w obszarze świadczenia usług IT (np. ITIL).
 • Masz wiedzę i doświadczenie dotyczące zarządzania środowiskiem mobilnym (MDM) np. MobileIron, inTune.
 • Rozumiesz działanie sieci komputerowych w stopniu umożliwiającym planowanie jej rozwoju, diagnostykę problemów oraz współpracę z globalnymi zespołami technicznymi

 

 

 

Podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

 

Administrator danych:

 

Administratorem danych jest  JTI Polska sp. z o.o. z siedzibą w Starym Gostkowie, Stary Gostków 42,  99-220 Wartkowice

 
 

Cele przetwarzania:

 1. udział w procesie rekrutacyjnym ogłoszonym przez JTI Polska sp. z o.o., w którym aplikujesz
 2. w przypadku otrzymania Twojej zgody -  umożliwienie udziału w procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez JTI Polska sp. z o.o. w przyszłości
 

Podstawy prawne przetwarzania:

Ad. 1. Dla danych:

- imię, nazwisko, , data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg zatrudnienia, kwalifikacje zawodowe: przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – art. 6 ust. 1 c) RODO w zw. z art. 22(1) § 1 Kodeksu pracy (z tym, że wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia oraz kwalifikacje są wymagane jedynie, gdy jest to niezbędne w odniesieniu do danego stanowiska);

- inne dane udostępnione przez kandydata: zgoda – art. 6 ust. 1 a) RODO

Ad. 2. Przyszłe rekrutacje -  zgoda – art. 6 ust. 1 a) RODO

RODO - Rozporządzanie PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

 

 

Prawa związane z przetwarzaniem danych:

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

prawo do usunięcia danych;

prawo dostępu do danych;

prawo do ograniczenia przetwarzania;

prawo do sprostowania i uzupełnienia;

prawo do przeniesienia danych;

prawo do wycofania zgody na przetwarzanie, w każdym czasie;

prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 

 

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu: zobacz pytania i odpowiedzi pod tym linkiem.

 

       


Job Segment: Data Management, Data

Apply now »