Udostępnij tę ofertę
Aplikuj teraz »

 

 

 

 

Tytuł:  Automatyk/Elektronik

Numer ogłoszenia:  357
Kraj:  Poland
Miasto:  Stary Gostków
Kategorii:  Produkcja
Forma zatrudnienia:  Umowa na czas określony
Poziom doświadczenia:  Osoby z doświadczeniem
Opis: 

JTI Polska jest częścią Japan Tobacco International, czołowego międzynarodowego koncernu tytoniowego działającego w 120 krajach. Marki w ofercie JTI Polska to Camel, LD oraz Winston.
 
Na całym świecie JTI zatrudnia ponad 40 tys. osób, a polski zespół liczy obecnie ponad 2100 pracowników. W 2018 r. JTI Polska zajęła 2. miejsce w renomowanym rankingu Top Employers i jest najwyżej notowanym pracodawcą w branży FMCG wśród laureatów. W 2017 roku Business Centre Club wyróżnił naszą Firmę nagrodą Lidera Polskiego Biznesu za wyjątkowe podejście do zarządzania, nadzwyczajną troskę o pracowników oraz działania CSR.
 
Jesteśmy członkiem japońskiej grupy producentów tytoniu. Więcej informacji na stronie www.jti.com


Obszary odpowiedzialności

Nadzorowanie linii produkcyjnych w zakresie obsługi elektrycznej i elektronicznej
Zapewnienie prawidłowej pracy maszyn i urządzeń na linii produkcyjnej
Udział w konwersjach, przeglądach, modernizacjach i uruchamianiu linii produkcyjnych
Naprawa urządzeń elektrycznych i elektronicznych
Współpraca z Działem Technicznym oraz firmami zewnętrznymi podczas instalacji oraz serwisowania maszyn i urządzeń

Kwalifikacje i doświadczenie
 

Wykształcenie średnie lub wyższe techniczne
Doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku
Znajomość oprogramowania Simatic S7 lub Twin Cat
Znajomość mechanizmów automatyki przemysłowej – sterowników PLC, sieci Profibus, komputerów przemysłowych, czujników, falowników, serwonapędów, regulatorów, itp.
Wiedza z zakresu mechaniki i pneumatyki
Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym i umożliwiającym korzystanie z dokumentacji technicznej
Świadectwo kwalifikacyjne SEP 

Oferujemy
 

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
Pracę w firmie o stabilnej pozycji rynkowej
Możliwość rozwoju zawodowego
Bogaty pakiet benefitów – m.in. dofinansowanie posiłków, opieka medyczna, ubezpieczenie na życie, dofinansowanie do nauki j. angielskiego, siłownia na terenie fabryki, karta sportowa
Transport na wyznaczonych trasach (m.in. Łódź, Aleksandrów Łódzki, Poddębice, Zgierz, Łęczyca, Uniejów, Ozorków, Zduńska Wola, Kutno, Koło, Turek, Sieradz)

 

Podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

 

Administrator danych:

 

Administratorem danych jest  JTI Polska sp. z o.o. z siedzibą w Starym Gostkowie, Stary Gostków 42,  99-220 Wartkowice

 

 
 

Cele przetwarzania:

 1. udział w procesie rekrutacyjnym ogłoszonym przez JTI Polska sp. z o.o., w którym aplikujesz
 2. w przypadku otrzymania Twojej zgody -  umożliwienie udziału w procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez JTI Polska sp. z o.o. w przyszłości

                        

 

Podstawy prawne przetwarzania:

Ad. 1. Dla danych:

- imię, nazwisko, , data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg zatrudnienia, kwalifikacje zawodowe: przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – art. 6 ust. 1 c) RODO w zw. z art. 22(1) § 1 Kodeksu pracy (z tym, że wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia oraz kwalifikacje są wymagane jedynie, gdy jest to niezbędne w odniesieniu do danego stanowiska);

- inne dane udostępnione przez kandydata: zgoda – art. 6 ust. 1 a) RODO

 

Ad. 2. Przyszłe rekrutacje -  zgoda – art. 6 ust. 1 a) RODO

 

RODO - Rozporządzanie PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

 

Prawa związane z przetwarzaniem danych:

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

prawo do usunięcia danych;

prawo dostępu do danych;

prawo do ograniczenia przetwarzania;

prawo do sprostowania i uzupełnienia;

prawo do przeniesienia danych;

prawo do wycofania zgody na przetwarzanie, w każdym czasie;

prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 

 

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu: zobacz pytania i odpowiedzi poniżej.

 

 

 

 

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych osobowych:

 

 1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
  Nazwa i siedziba: JTI Polska sp. z o.o., Stary Gostków 42, 99-220 Wartkowice
  Formularz kontaktowy w sprawie przetwarzania danych: www.do.jti.pl
  Inspektor Ochrony Danych:
  Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować bezpośrednio pod adresem:  iod@jti.com 
  Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem tych danych.
 2. W jakich celach są przetwarzane Twoje dane osobowe ?
  Twoje dane osobowe będą przetwarzane dla celów umożliwienia wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym na stanowisko w JTI Polska sp. z o.o., którego dotyczy Twoja aplikacja. Udzielenie odpowiedzi na ogłoszenie Spółki i podanie swoich danych jest dobrowolne i stanowi zgodę kandydata na ich przetwarzanie w procesie danej rekrutacji. Szczegółowa informacja na temat podstaw przetwarzania danych znajduje się w tabeli.
  Jeżeli wraziłeś/aś zgodę na udział w procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez JTI Polska sp. z o.o. w przyszłości, dane będą przetwarzane również w tym celu.
 3. Jaki jest okres przechowywania danych osobowych?
  Dane przekazane w celu wzięcia udziału w konkretnym projekcie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres do zakończenia procesu rekrutacji, maksymalnie do 3 miesięcy od dokonania wyboru pracownika na wypadek, gdyby nie doszło do zawarcia umowy.
  Jeżeli wyraziłeś/aś zgodę na przetwarzanie danych osobowych na poczet przyszłych rekrutacji, wówczas dane te będą przetwarzane do cofnięcia zgody, jednak nie dłużej niż przez dwa lata.
 4. Do jakich odbiorców przekazywane będą Twoje dane osobowe?
  Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. dostawcom usług IT, podmiotom obsługującym bazę danych, podmiotom obsługującym zgłoszenia aplikacji, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniem administratora i w zakresie udzielonej zgody.
 5. Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?
  Przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie w każdym czasie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  Przysługuje Ci prawo do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są Twoje dane osobowe oraz uzyskania informacji o celach przetwarzania, czy kategoriach odnośnych danych osobowych, a także innych informacji zgodnie z art. 15 RODO, w tym uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Ponadto, możesz wnieść żądanie sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe, a także uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia oraz żądania od administratora ograniczenia przetwarzania w przypadkach, o których mowa w art. 18 RODO, a także prawo żądania przeniesienia danych. Przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych i ich usunięcia. Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  W celu realizacji powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych, np. przesyłając stosowny wniosek za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego pod adresem: www.do.jti.pl
 6. Czy dane osobowe są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy?
  Twoje dane osobowe mogą być powierzone do przetwarzania spółce z grupy JTI z siedzibą w Szwajcarii (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy). Komisja Europejska stwierdziła w odniesieniu do tego kraju odpowiedni poziom ochrony danych osobowych (decyzja Komisji z dnia  26 lipca 2000 r.). Odbiorca wdrożył odpowiednie i właściwe zabezpieczenia Twoich danych osobowych. Przysługuje Ci prawo do uzyskania kopii przekazanych danych osobowych.
 7. Czy podanie przez Ciebie danych osobowych jest niezbędne?
  Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niemniej, jeśli wniesiesz  sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w trakcie procesu rekrutacyjnego, dalszy udział w nim będzie niemożliwy.

Aplikuj teraz »
Znajdź podobne oferty: